Nihon Denkei Viet Nam Co.,Ltd.

Giải pháp và Ứng dụng

Là đối tác kỹ thuật của bạn, chúng tôi hỗ trợ việc kiểm tra và đo lường trong nhiều ngành công nghiệp. Chúng tôi là nhà phân phối chuyên về các thiết bị đo lường điện tử.

Nhà cung cấp

Đối tác xuất sắc

Sản phẩm theo danh mục

Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại thiết bị đo lường.
Duyệt qua danh mục của chúng tôi để khám phá các sản phẩm mới hoặc để tìm thấy những gì bạn đang cần.

 • Thiết bị đo lường điện tử
 • Thiết bị khoa học/Thiết bị phân tích
 • Máy thử nghiệm/đánh giá/
  Máy kiểm tra môi trường
 • Thiết bị thông tin – Phần mềm
 • Thiết bị kiểm tra trong sản
  xuất chế biến
 • Thiết bị chính xác - Hình ảnh - Quang học
 • Các mặt hàng nổi bật

  Từ danh sách nổi bật của chúng tôi, hãy khám phá những sản phẩm mới

Product Videos

View product-related videos from our portfolio

Chủ đề liên quan

Hỗ trợ sau bán hàng

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp sau khi bán sản
phẩm của mình

Dịch vụ hiệu chuẩn

Dịch vụ sửa chữa

Researched by Shared Research Inc.
about Nihon Denkei Co., Ltd.