Aiming to be a trustful Excellent Partner for Users

CONTENTS CONTENTS

ITEMLIST

Products Infomation

ADCMT เครื่องวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น 7351A/7351E/7351E+03

เครื่องวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 5 1/2-digit DMM รุ่นประหยัด สำหรับอุปกรณ์ใช้งานทั่วไป

รุ่น 7351A, 7351E และ 7351E+03 เป็นเครื่องวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 5 1/2-digit ที่ใช้ได้การวัดที่หลากหลายรวมไปถึงการนำไปใช้ในงาน R&D และไลน์การผลิต สำหรับรุ่น 7351A มาพร้อมกับช่อง GPIB และ USB รุ่น 7351E มาพร้อมกับช่องเชื่อมต่อ USB และรุ่น 7351E+03 มาพร้อมกับช่องเชื่อมต่อ USB และ RS232

ซึ่งซีรีส์ 7351 นี้ สามารถอ่านค่าได้ 46 ครั้งต่อวินาที (60Hz) ภายใต้ค่าคงที่ใน 1 PLC ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการสุ่มสูงสุดในคลาสนี้ สามารถลดระยะเวลาการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพในไลน์การผลิต นอกจากนี้ รุ่นนี้สามารถส่งข้อมูลผลตรวจไปยังแลบท็อปได้ โดยผ่าน USB จึงทำให้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ใน R&D และในไลน์การผลิตได้อย่างละเอียดและครบถ้วน

เครื่องวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์

Model:

7351A/7351E/7351E+03

Maker:

ADC CORPORATION

คุณสมบัติ

 • แสดงผลได้สูงสุด : 199999
 • ความละเอียดในการวัด: แรงดันไฟฟ้า DC ที่ 1μV กระแสไฟDC ที่ 1μA แรงต้านทานที่ 100μΩ
 • การสุ่มตัวอย่าง (ระดับความเร็ว) :
  เร็ว: อ่านได้ 140 ครั้งต่อวินาที
  เร็วปานกลาง (50Hz): อ่านได้ 40 ครั้งต่อวินาที
  เร็วปานกลาง (60Hz): อ่านได้ 46 ครั้งต่อวินาที
 • ช่วงการวัดกระแสไฟฟ้า: 200mA, 2000mA, 10A
 • การวัดค่าไฟฟ้า AC: แรงดัน AC ที่ 20Hz ถึง 100kHz, กระแสไฟ AC ที่ 20Hz ถึง 5kHz
 • ช่องเชื่อมต่อ : USB, GPIB (เฉพาะ 7351A) RS232 (เฉพาะ 7351E+03)
 • นำเข้าสัญญาณทริกเกอร์,ส่งออกสัญญาณที่สมบูรณ์ (7351A, 7351E+03)
 • ส่งออกสัญญาณเปรียบเทียบ (เฉพาะ 7351E+03)
 • การวัดความต้านทานพลังงานต่ำ
 • ฟังก์ชั่นการคำนวณหลายแบบ

อุปกรณ์เสริม

 

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน

 • สายไฟ A01402 (JIS 2m)
 • สายสัญญาณเข้า CC010001 (หัววัดตรวจสอบ 1เมตร)

 

 

ชุดอุปกรณ์เสริม

 • สายสัญญาณเข้า A01001 (ใช้งานทั่วไปพร้อมหัววัดตรวจสอบ)
 • ตัวแปลงคลิปหนีบปากจระเข้ CC015001 (สำหรับ CC010001)
 • ชุดเมาท์พาเนล A02039 (แบบ 2U)
 • ชุดเมาท์พาเนล A02040 (แบบ 2U twin)
 • ชุดแร็คเมาท์ A02263 (แบบ JIS 2U)
 • ชุดแร็คเมาท์ A02264 (แบบ JIS 2U twin)
 • ชุดแร็คเมาท์ A02463 (แบบ EIA 2U)
 • ชุดแร็คเมาท์ A02464 (แบบ EIA 2U twin)

Get Adobe' Reader'

To view the pdf files, the Adobe Reader from Adobe Systems is required.